นพ.ณภัทร อมรรัตนานนท์
นพ.ณภัทร อมรรัตนานนท์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133