ชื่อ : นายแพทย์ณราดล โตวณะบุตร
ชื่อ : นายแพทย์ณราดล โตวณะบุตร
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม

เฉพาะทาง : ประสาทวิทยา

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

– วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา/ สถาบันประสาทวิทยา

สถานที่ทำงาน : –

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2, 4 เวลา 09.00 – 20.00 น. วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 เวลา 09.00 -18.00 น. วันอังคาร 09.00 – 15.00 น. วันพุธ เวลา 09.00 – 18.00 น. วันพฤหัสบดี 09.00 – 20.00 น. วันศุกร์ 08.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

Schedule an Appointment with Dr. Naradol Towanbutr