แพทย์หญิงนภสร เมฆาวุฒิกุล
แพทย์หญิงนภสร เมฆาวุฒิกุล
ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์
เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ตา หู คอ จมูกได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 277