ชื่อ : นายแพทย์ไพฑูรย์ พรทวีวุฒิ
ชื่อ : นายแพทย์ไพฑูรย์ พรทวีวุฒิ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ / โรงพยาบาลราชวิถี

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 08.00 – 17.00 น. วันพุธ 08.00 – 12.00 น. วันจันทร์ และวันเสาร์ 07.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

Schedule an Appointment with Dr. Paitoon Porntaweewut