ชื่อ : นายแพทย์ไพฑูรย์ พรทวีวุฒิ
ชื่อ : นายแพทย์ไพฑูรย์ พรทวีวุฒิ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธบดี
– วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ / โรงพยาบาลราชวิถี

เวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 08.00 – 12.00 น. วันอังคาร วันพฤหัสบดี 08.00 – 17.00 น. และวันศุกร์ 07.00 – 17.00 วันเสาร์ 07.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

Schedule an Appointment with Dr. Paitoon Porntaweewut