ชื่อ : นายแพทย์พัทยา ตันธนาธิป
ชื่อ : นายแพทย์พัทยา ตันธนาธิป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

– วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่ง / วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 15.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133