ชื่อ : นายแพทย์พยนต์ ฐานะสถิรกุล
ชื่อ : นายแพทย์พยนต์ ฐานะสถิรกุล
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฎิบัติทั่วไป

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร – พฤหัสบดี 08.00 – 17.00 น., วันศุกร์-เสาร์ 08.00 -17.00น. และเวลา 20.00 -08.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 122, 124