ชื่อ : นายแพทย์พงษ์ เจริญจิตไพศาล
ชื่อ : นายแพทย์พงษ์ เจริญจิตไพศาล
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล

– จักษุวิทยา/คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ – วันพุธ 08.00 -17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์จักษุ ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 277