ชื่อ : แพทย์หญิงพิชญา วรเกษมสุข
ชื่อ : แพทย์หญิงพิชญา วรเกษมสุข
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัวสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ – วันพฤหัส และวันเสาร์ ออกตรวจ 08.00 – 17.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222

Schedule an Appointment with Dr. Pichaya Worakasemsuk