ชื่อ : แพทย์หญิงพิชญา วรเกษมสุข
ชื่อ : แพทย์หญิงพิชญา วรเกษมสุข
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัวสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 16.00 น. วันอังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น. วันพุธและวันเสาร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์กุมารเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9221, 9237

Schedule an Appointment with Dr. Pichaya Worakasemsuk