นายแพทย์พิญญงค์ อุทัยทัศน์
นายแพทย์พิญญงค์ อุทัยทัศน์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ข้อเข่าข้อสะโพก
แพทย์ :
การศึกษา :
– คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
วันออกตรวจ