ชื่อ : นายแพทย์พงศ์พจน์ ฉุยฉาย
ชื่อ : นายแพทย์พงศ์พจน์ ฉุยฉาย
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญี
เฉพาะทาง : –
แพทย์ : ปรึกษา
การศึกษา :
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ : –
Schedule an Appointment with Dr. Pongpoj Chuichai