ชื่อ : นายแพทย์พลกฤษณ์ จันทรโสภาคย์
ชื่อ : นายแพทย์พลกฤษณ์ จันทรโสภาคย์
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์ เวลา 20.00 – 08.00 น.วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 08.00 – 17.00 น., 20.00 – 08.00 น. วันอังคาร เวลา 08.00 – 14.00 น., 20.00 – 08.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 20.00 – 08.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 122, 124
Schedule an Appointment with Dr. Ponkrit Jantrarasophas