ชื่อ : นายแพทย์พรเทพ ศรีมโนทิพย์
ชื่อ : นายแพทย์พรเทพ ศรีมโนทิพย์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

– วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ / โรงพยาบาลเลิดสินกรมการแพทย์

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ และ พุธ 18.00 – 07.00 น. วันอังคาร 20.00 – 07.00 น.

วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143

Schedule an Appointment with Dr. Pornthep Srimanothip