ชื่อ : แพทย์หญิงเปรมฤทัย ศิริรัตนาวราคุณ
ชื่อ : แพทย์หญิงเปรมฤทัย ศิริรัตนาวราคุณ
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : ผิวหนัง

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

– Certificate of Intensive Course on Aesthetic Dermatology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์กุมารเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9221, 9237

Schedule an Appointment with Dr. Premruetai Sirirattanawaraklaun