ชื่อ : แพทย์หญิงเปรมฤทัย ศิริรัตนาวราคุณ
ชื่อ : แพทย์หญิงเปรมฤทัย ศิริรัตนาวราคุณ
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์, วันพุธ – วันศุกร์ 07.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222

Schedule an Appointment with Dr. Premruetai Sirirattanawaraklaun