ชื่อ : ศ.พิเศษ พญ.ปราณี เมืองน้อย
ชื่อ : ศ.พิเศษ พญ.ปราณี เมืองน้อย
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เฉพาะทาง : – ครอบครัวบำบัด
– จิตบำบัดในถาดทราย (sandtray therapy)
– จิตบำบัดด้วยวิธี brain spotting

การศึกษา :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
– อนุมัติบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ศิริราช
– Certificate in Satir Systemic Psychotherapy from Asia- Pacific Satir Institute Canada

เวลาออกตรวจ : เสาร์ อาทิตย์ 9.00-16.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9125, 9126