แพทย์หญิงประภาพร คูเกษมรัตน์
แพทย์หญิงประภาพร คูเกษมรัตน์
ความชำนาญพิเศษ : โภชนาศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรกรรม
แพทย์ : ที่ปรึกษา
การศึกษา
– คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
– โภชนศาสตร์คลินิก รพ. พระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 16.00 – 19.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111