ชื่อ : นายแพทย์รณชัย กัณหสุวรรณ
ชื่อ : นายแพทย์รณชัย กัณหสุวรรณ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี – ศุกร์ 21.00 – 07.00 น.

วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143

Schedule an Appointment with Dr. Ronnachai Kanhasuwan