แพทย์หญิงสวรินทร์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์
แพทย์หญิงสวรินทร์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์
ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์

เฉพาะทาง : จอประสาทตา

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

–  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

–  วุฒิบัตร จักษุวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์  เวลา 16.00 -18.00 น.