พญ.สิริน ศิลธรรม
พญ.สิริน ศิลธรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง
เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.ศิริราช

– ประกาศนียบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เกียรตินิยมอันดับ 1

เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ 16.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133