ชื่อ : แพทย์หญิงสิริรัตน์ พุทธศิริวัฒน์
ชื่อ : แพทย์หญิงสิริรัตน์ พุทธศิริวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม

เฉพาะทาง : ระบบทางเดินอาหาร

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร/ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 16.00 – 19.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

Schedule an Appointment with Dr. Sirirat Puttasiriwattana