ชื่อ : นายแพทย์สมชาย ตั้งใจรักการดี
ชื่อ : นายแพทย์สมชาย ตั้งใจรักการดี
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Somchai Tangjairakkandee