ชื่อ : นายแพทย์สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
ชื่อ : นายแพทย์สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์

เฉพาะทาง : –
แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :
– แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วุฒิบัตรสาขา จักษุวิทยา / คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : จันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. พฤหัสบดี – ศุกร์ 09.00 -15.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์จักษุ ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 277

Schedule an Appointment with Dr. Somkiat Athikhomkulchai