นพ.ทรงศักดิ์ กรสุทธิโสภณ
นพ.ทรงศักดิ์ กรสุทธิโสภณ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
เฉพาะทาง : –
แพทย์ : ประจำ
การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิตรามาธิบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์, วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 12.00 น.วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 08.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133