ชื่อ : นายแพทย์สุบรรณ วงศ์ประไพโรจน์
ชื่อ : นายแพทย์สุบรรณ วงศ์ประไพโรจน์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยประสาท

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต

– วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี 16.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Suban Wongprapairoj