แพทย์หญิงสุชาวดี วิชชุตเวส
แพทย์หญิงสุชาวดี วิชชุตเวส
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์
เฉพาะทาง : โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

แพทย์ :

การศึกษา :

– สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics ) มหาวิทยาลัยมหิดล
– อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ( Pediatric Endocrinology and Metabolism )

เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.