นายแพทย์สุเมธ แซ่หลีรร
นายแพทย์สุเมธ แซ่หลีรร
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา :
เฉพาะทาง : –
แพทย์ :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ :
วันพุธ – วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 08.00 น.