นายแพทย์สุเมธ แซ่หลีรร
นายแพทย์สุเมธ แซ่หลีรร
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : ผ่าตัดผ่านกล้อง
การศึกษา :
แพทย์ :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ เวลา 08.00 – 08.00 น.