ชื่อ : ผศ.พิเศษ พญ.ปราณี เมืองน้อย
ชื่อ : ผศ.พิเศษ พญ.ปราณี เมืองน้อย
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เฉพาะทาง : –

การศึกษา :

– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศนียบัตรจิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น รพ.ศิริราช

เวลาออกตรวจ :

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9125, 9126