ชื่อ : แพทย์หญิงศันสนีย์ เรืองสอน
ชื่อ : แพทย์หญิงศันสนีย์ เรืองสอน
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เฉพาะทาง : –

การศึกษา :

– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาลัยกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

– คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร เวลา 12.00 – 20.00 น. วันพุธ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9125, 9126