นพ.ศุภพัฒน์ เหล่าธีรศิริ
นพ.ศุภพัฒน์ เหล่าธีรศิริ
ความชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง

เฉพาะทาง : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
– สาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
– สาขา ตจวิทยา (Dermatology)

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ 08.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ความงาม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9135