ชื่อ : นายแพทย์ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์
ชื่อ : นายแพทย์ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม

เฉพาะทาง : โรคไต

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

– วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคไต/ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

Schedule an Appointment with Dr. Suppasarun Suphadtanarhongs