ชื่อ : นายแพทย์สุรชัย กอประเสริฐศรี
ชื่อ : นายแพทย์สุรชัย กอประเสริฐศรี
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เฉพาะทาง :
แพทย์ : ปรึกษา
การศึกษา :
–  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
–  วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เวลาออกตรวจ : วันศุกร์  09.00 – 17.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Surachai Korprasuersri