ชื่อ : นายแพทย์ธัญลักษณ์ เชาว์นิธิ
ชื่อ : นายแพทย์ธัญลักษณ์ เชาว์นิธิ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : ข้อเทียม

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / โรงพยาบาลเลิศสิน

เวลาออกตรวจ : –

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Tonyaluk Chaoniti