ชื่อ : นายแพทย์ธีรพล บุญมงคลรัศมิ์
ชื่อ : นายแพทย์ธีรพล บุญมงคลรัศมิ์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์โรคกระดูก

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสาตร์ออร์โธปิดิกส์/ โรงพยาบาลเลิดสิน

เวลาออกตรวจ : จันทร์– ศุกร์ 08.00 -17.00

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Teerapon Boonmongkonrat