ชื่อ : แพทย์หญิงเทพรักษ์ เกียรติเดชปัญญา
ชื่อ : แพทย์หญิงเทพรักษ์ เกียรติเดชปัญญา
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ทำงาน :

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ 08.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์สูตินรีเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222

Schedule an Appointment with Dr. Tepharak Keatdejpanya