ชื่อ : นายแพทย์เทพรักษา เหมพรหมราช
ชื่อ : นายแพทย์เทพรักษา เหมพรหมราช
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูกในเด็ก

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / โรงพยาบาลเลิดสิน

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี 17.00 – 20.00 น. / วันเสาร์ 12.30 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Thepraksa Hemphomraj