พญ.ธนสรัญ วัชราดิลกกุล
พญ.ธนสรัญ วัชราดิลกกุล
ความชำนาญพิเศษ :โสต ศอ นาสิก
เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก/คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์ 09.00 – 12.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ตา หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 277