ชื่อ : นายแพทย์อุดมศักดิ์ สถาปนาชัย
ชื่อ : นายแพทย์อุดมศักดิ์ สถาปนาชัย
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.00 น. วันจันทร์ และวันพุธ เวลา08.00 – 16.00 น. วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 20.00 น. วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์สูตินรีเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222

Schedule an Appointment with Dr. Udomsak Sathapanachai