ชื่อ : แพทย์หญิงวารุณี ต.รุ่งเรือง
ชื่อ : แพทย์หญิงวารุณี ต.รุ่งเรือง
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

– วุฒิบัตรสาขา กุมารเวชศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ วันอังคาร 07.00 – 20.00 น. วันพุธ 07.00 – 17.00 น. วันพฤหัสบดี 07.00 – 20.00 วันศุกร์ 08.00 – 20.00 น. วันอาทิตย์ 07.00-16.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222

Schedule an Appointment with Dr. Warunee Torrungruang