ชื่อ : แพทย์หญิงวารุณี ต.รุ่งเรือง
ชื่อ : แพทย์หญิงวารุณี ต.รุ่งเรือง
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

– วุฒิบัตรสาขา กุมารเวชศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี 07.00 -20.00 น.

วันอังคาร, วันศุกร์0 7.00-17.00 น.

วันอาทิตย์ 07.00-12.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222

Schedule an Appointment with Dr. Warunee Torrungruang

2019-01-29T18:13:29+07:00