ชื่อ : แพทย์หญิงวารุณี ต.รุ่งเรือง
ชื่อ : แพทย์หญิงวารุณี ต.รุ่งเรือง
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

– วุฒิบัตรสาขา กุมารเวชศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 -20.00 น. และวันศุกร์ 08.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์กุมารเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9221, 9237

Schedule an Appointment with Dr. Warunee Torrungruang