ชื่อ: นายแพทย์วีระ ไชยมโนวงศ์
ชื่อ: นายแพทย์วีระ ไชยมโนวงศ์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง :
– อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ
– อายุรศาสตร์โรคไต

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต
– วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์
– อายุรศาสตร์โรคไต ศิริราช
– อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร – วันศุกร์ 10.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111