แพทย์หญิงวิลาสินี อุดคำเที่ยง
แพทย์หญิงวิลาสินี อุดคำเที่ยง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง
เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.ศิริราช

– ประกาศนียบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เกียรตินิยมอันดับ 1

เวลาออกตรวจ : วันพุธ 18.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133