โรงพยาบาลเอกชัย จัดหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อดูแลชาวสมุทรสาคร ที่มาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการรวมพลังขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับวงดนตรีไทย 300 ชิ้น ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3-9_207 %e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3-9_1822 %e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3-9_2002  %e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3-9_5969