ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)

คือภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเต็มที่ หรือไม่สามารถแข็งตัวได้นานขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งในบางคนอาจมีปัญหาไม่แข็งตัว หลั่งเร็ว หรืออาจมีอาการปวดขณะหลั่ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากภาวะเลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่เพียงพอ

ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศนี้ บางคนคิดว่าไม่เป็นปัญหา เช่นคนที่อายุ เกิน 60 ปี มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพราะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้สูงอายุ แต่มีผู้สูงอายุหลายคนที่สมรรถภาพทางเพศยังแข็งแรง ดังนั้น คนที่สูงอายุก็สามารถมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีได้ โดยปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับแพทย์ คนจำนวนมาก ไม่กล้ามาปรึกษาแพทย์ ทำให้ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไข จนกระทั่งเกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว และสูญเสียความมั่นใจขณะมีเพศสัมพันธ์

 

สาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 1. เพศชายที่อายุมากขึ้น พบได้ถึง 50% ในผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี แต่ปัจจุบันกลับพบในช่วงอายุน้อยลงเรื่อยๆประมาณ 5% ในเพศชายที่อายุต่ำกว่า 40 ปี
 2. โรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง ต้องเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นมานานพอควรและส่งผลต่อหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ กล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศ สามารถทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง ภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis)
 3. พฤติกรรมการดำรงชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือการออกกำลังกาย ซึ่งพบว่าผู้ที่ออกกำลังกายจะพบได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย หรือการรับประทานยาบางชนิดเช่น ยาลดความดันโลหิต กลุ่มยาต้านอาการซึมเศร้า หรือกลุ่มยารักษาต่อมลูกหมาก
 4. ภาวะหย่อนสมรรถภาพที่เกิดจากความเครียด ความวิตกกังวล หรือความกลัวความล้มเหลวทางเพศสัมพันธ์
 5. ความอ่อนล้า พักผ่อนไม่เพียงพอ
 6. การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมน ส่งผลให้มีความต้องการทางเพศลดลง
 7. ภาวะความผิดปกติของระบบหลอดเลือดดำ และหลอดเลือดแดงของอวัยวะเพศชาย
 8. หมดอารมณ์ทางเพศจากความสัมพันธ์ระหว่างคู่นอนประจำ

สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศแบ่งได้เป็น 3 ระดับ

 1. ระดับต่ำ สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จเกือบทุกครั้ง
 2. ระดับปานกลาง สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จเป็นบางครั้ง
 3. ระดับรุนแรง ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จเลย

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ ต้องอาศัยความมีวินัย และทำการรักษาอย่างจริงจัง พบว่าชายสูงวัยใช้เวลาเพียง 2 เดือน ก็สามารถปฏิบัติทางเพศได้แข็งแรงไม่แพ้หนุ่มวัย 40 ปี สามารถควบคุมการหลั่งได้นานเท่าที่ต้องการ

ให้คำปรึกษา ปัญหาสุขภาพทางเพศ หญิง และชาย ดังนี้

 1. ปัญหาขนาดของอวัยวะเพศเล็ก ของเพศหญิงและชาย
 2. ปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวซึ่งระดับการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย (Erection Hardness Score)แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้
  • เกรด 1 ความแข็งที่สอดใส่ไม่ได้ ความแข็งเท่ากับก้อนเต้าหู้พองตัวได้แต่ไม่แข็ง
  • เกรด 2 ความแข็งที่สอดใส่ไม่ได้ ความแข็งเท่ากับกล้วยที่ปลอกเปลือก
  • เกรด 3 ความแข็งที่สอดใส่ได้ ความแข็งเท่ากับกล้วยที่ไม่ปอกเปลือกสอดใส่ได้แต่แข็งตัวไม่เต็มที่
  • เกรด 4 ความแข็งที่สอดใส่ได้ ความแข็งเท่ากับลูกแตงกวาแข็งตัวเต็มที่
 3. ปัญหาการหลั่งเร็ว
 4. ปัญหาอวัยวะเพศโค้งงอผิดรูป (Peyronie’s disease)
 5. ปัญหาไม่ถึงจุดสุดยอด
 6. ปัญหาไม่มีอารมณ์ทางเพศ
 7. ปัญหาความต้องการที่ไม่เท่ากัน ทางเพศของคู่ครอง
 8. ปัญหาความกังวลในรสนิยมทางเพศ
 9. ช่องคลอดฝ่ายหญิงหลวม มีลม เวลามีเพศสัมพันธ์

การรักษาปัญหาสุขภาพทางเพศ

 1. การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุปัญหา
 2. การรักษาด้วยยา
 3. การรักษาด้วยฮอร์โมน
 4. การรักษาด้วยเครื่อง Shockwave Therapy
 5. การเพิ่มขนาดอวัยวะเพศหญิง และชายด้วย Filler

คำแนะนำที่จะทำให้อวัยวะเพศชายแข็งแกร่ง

นอกจากควรปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้ว การปฏิบัติตัวเพื่อทำให้อวัยวะเพศชายยังคงแข็งแกร่งก็มีความจำเป็น ควรปฏิบัติตัวดังนี้

 1. ใช้งานอวัยวะเพศสม่ำเสมออาจใช้กับคู่นอน หรือช่วยตัวเอง
 2. ตรวจดูระดับฮอร์โมนประจำปี เพิ่อดูระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
 3. ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง
 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทานอาหารที่มีไขมันน้อย เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง
 5. เมื่อเกิดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อย่าแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง หรือซื้อยามากินเอง ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้าน ED เพื่อหาสาเหตุของปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
 6. มองโลกในแง่ดี ไม่เครียด พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ

ปรึกษาปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศศาสตร์ (Sexology) ได้ที่คลินิกสุขภาพเพศ (ED Clinic) ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร.034-417999 สายด่วน 1715 ต่อ 132, 133