นพ.กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย รับมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัยดีเด่น อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กทม. เมื่อเร็วๆ นี้SWL_7559 ok