ช่องทางพิเศษสำหรับผู้ป่วยไข้ ไอ เจ็บคอ
โดยท่านผู้รับบริการสามารถขับรถจอดหน้าคลินิก เพื่อรับบริการแบบ One Stop Service
– สะดวก ปลอดภัย
– จอดหน้าคลินิก ไม่ต้องเดินไกล
– อากาศถ่ายเท ป้องกันการแพร่กระจาย
– อบห้องด้วย UV เพื่อฆ่าเชื้อโรค
– เจ้าหน้าที่เฉพาะ ไม่ปะปนกับแผนกอื่น
– ทำประวัติ หาหมอ รับยา ครบจบในที่เดียว
พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 8.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
โทร.1715 ต่อ 249