นายอำนวย เอื้ออารีมิตร ประธานกรรมการบริหาร และนพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเอกชัย – Ekachai Hospital ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดตั้ง โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต และจิตเวช ร่วมกับ บจก.นารายณ์พร็อพเพอตี้ Narai Property โดยมี คุณวิวัฒน์ ธรรมาภรณ์พิลาส กรรมการบริหาร และคุณเจนต์ชัย ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว
ทั้งนี้โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต และจิตเวชนี้ จะมีขนาด 50 เตียง บนที่ดินขนาด 4 ไร่ ย่านถนนเพชรเกษม เพื่อรองรับการรักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสภาวะทางด้านสุขภาพจิตในทุกช่วงวัย พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2568 #EKH #NARAI