EKH ผนึก WPH ผุด รพ.คูน อ่าวนาง
เดินเครื่องลุยสังคมสูงวัยชาวไทย-ต่างชาติ-รับเทรนด์เวลเนส
เสริมศักยภาพธุรกิจสยายปีกแข็งแกร่ง

บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ลุยต่อยอดธุรกิจตามแผน ล่าสุดจับมือ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (WPH) ผุดโรงพยาบาลคูน อ่าวนาง ขนาด 36 เตียง มูลค่าลงทุน 200 ล้านบาท เดินเครื่องเจาะกลุ่มสังคมสูงวัย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงรองรับเทรนด์เวลเนส พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2568 “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” มั่นใจตลาดผู้สูงอายุมูลค่ามหาศาลโอกาสการเติบโตสูง ช่วยเพิ่มศักยภาพฐานทุน หนุนศักยภาพทั้งสองฝ่ายเติบโตอย่างมั่นคง
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน ร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจโรงพยาบาลคูน อ่าวนาง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงรองรับเทรนด์เวลเนส
ทั้งนี้โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ขนาด 36 เตียง ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดย WPH ถือหุ้นสัดส่วน 51% และ EKH ถือหุ้น สัดส่วน 49% ส่วนเงินลงทุนนำมาจากเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้จากสถาบันการเงิน คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ 2568
“ความร่วมมือระหว่าง EKH และ WPH ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของทั้งสองบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่มุ่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสุขภาพมากขึ้น โดยเชื่อว่าธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ และเนอร์สซิ่งโฮมยังเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีกำลังซื้อสูง และ WPH มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนขยายในธุรกิจด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่าสามารถสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต”นายแพทย์อำนาจกล่าว
ด้านนายแพทย์สมชาย จันทร์สว่าง ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงความร่วมมือทางธุรกิจกับ EKH ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในการผลักดันและส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ ส่งผลให้มีการเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างมาก โดย WPH ยังคงมีแผนจะขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่เข้ามารับบริการจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) ที่จะคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการแพทย์ต่างๆ โดยเน้นการดูแลด้วยแนวคิด Be near, be around, be with.ให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรงและกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลผู้สูงอายุโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ต้องการดูแลผู้สูงอายุในแบบของการฟื้นฟู และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมเป็นศูนย์ให้บริการสุขภาพแบบครบวงจร