ให้บริการตรวจรักษา ช่วยเหลือและรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน และทันท่วงที นับตั้งแต่ชั่วโมงแรก โรงพยาบาลเอกชัย จึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉินในรูปแบบของศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ซึ่งความพร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง บริการรถพยาบาลฉุกเฉินซึ่งพร้อมรับส่งผู้ป่วยเขตจังหวัดสมุทรสาคร และทั่วประเทศ

การบริการ

 • ทีมแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 • ทีมศัลยแพทย์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด
 • เพียบพร้อมด้วยการรักษาทางอายุรกรรม และการทำศัลยกรรมอุบัติเหตุ
 • รถพยาบาลรับ-ส่งทั่วประเทศ

ห้องตรวจ และเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน
 • ห้องตรวจพิเศษ ผู้ป่วยนอก หลังเวลา 20.00-7.00น.
 • ห้องสังเกตุการณ์
 • รถพยาบาลและการขนย้ายผู้ป่วยหนัก
 • งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
 • งานบริการ ขนย้ายผู้ป่วยทั้งประเทศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทร. 034-417-999 ต่อ 142, 143
แจ้งเหตุฉุกเฉิน สายตรง โทร. 0 034-427-911 สายด่วน 1715

สามารถชมวิดีโอของศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉินได้ตามรายการ