เพิ่มขนาดให้ “น้องชาย”
ด้วยเทคนิคฉีดเติมไขมันตนเอง (Fat Transfer)

– เพิ่มขนาดทันทีหลังฉีด
– แผลเล็ก หายเร็ว
– ปลอดภัย ภาวะแทรกซ้อนน้อย
– แค่ฉีดยาชา
– ไม่ต้องผ่าตัด
– ทำแล้วกลับบ้านได้เลย ไม่ต้องนอน รพ.

ราคา 26,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่ายากลับบ้านแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โทร. 1715 ต่อ 132, 133