คิดอยากมีลูก

คิดถึง รพ.เอกชัย

อัตราความสำเร็จ มากกว่า 89%

*อ้างอิงอัตราความสำเร็จ ICSI+ตรวจโครโมโซม(NGS) ปี2563*

อยากมีลูก มีลูกยาก มีบุตรยาก… ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ด้วยอัตราความสำเร็จ ของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 89% คุณพ่อ คุณแม่ ที่ต้องการมีบุตร แต่มีปัญหา เนื่องจากภาวะทางร่างกายต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากนั้น โดยทั่วไปปัญหาที่เกิดในเพศหญิงถือเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากถึงร้อยละ 70 เลยทีเดียว แต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสาเหตุมาจากเพศชาย สำหรับในเพศหญิง สาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยาก เกิดจากปัจจัยของท่อนำไข่ที่ผิดปกติ ตีบตัน คดงอ หรือปัจจัยรองลงมาของการมีลูกยาก จะเกิดจากปัจจัยภายนอกโพรงมดลูก เช่น อาจมีเนื้องอกหรือความสมบูรณ์ไม่พอเพียงของเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก และปัจจัยจากรังไข่ซึ่งเป็นแหล่งสร้างไข่เพื่อมาปฏิสนธิกับตัวอสุจิ ดังนั้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของการก่อให้เกิดการมีบุตรยากจึงเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อวางแผนการแก้ไข รักษาได้ถูกต้องต่อไป

“ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)”

คลินิกบริการ กว้างขวาง สะดวกสบาย

ห้องปฏิบัติการ ครบวงจร ภายในโรงพยาบาล

ราคาประหยัด ทราบงบประมาณก่อนตัดสินใจ

มาตรฐานโรงพยาบาล เชื่อมั่น วางใจได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ชั้น 2 โทร. 034-417-999 ต่อ 221, 222, 158 หรือสายด่วน 1715

อยากมีลูก โทร.