ทีม รพ.เอกชัย
ขอเป็นหนึ่ง”พลังใจ”
ให้กับ “ผู้ป่วย Covid-19”
ได้ผ่านพ้น “วิกฤติ”
กลับมีสุขภาพที่ “แข็งแรง” ดังเดิม

เราจะสู้ไปด้วยกัน covid-19 saveสมุทรสาคร
โรงพยาบาลเอกชัย “สัมผัสจากใจห่วงใยดูแลคุณ”