FRACTORA-RF
เปลี่ยนหลุมสิวให้เป็นผิวเรียบเนียน
พร้อมสร้างคอลลาเจนใหม่ให้คุณ..

1 ครั้ง ราคา 4,500 บาท
3 ครั้ง ราคา 9,900 บาท
5 ครั้ง ราคา 15,000 บาท

(ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์ผิวหนังและความงาม โทร.1715 ต่อ 9135