การผ่าตัด จำนวนวันนอน ราคา
ส่องกล้องตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนัก (Gastric Sleeve Laparoscope) 3 คืน 4 วัน 380,000 บาท